(+995) 579 70 90 90

დაგვიკავშირდით

info@newpex.org

მოგვწერეთ

Author: newpex

VANDEX AM 10

ბეტონში შესარევი კრისტალური ჰიდროსაიზოლაციო დანამატი​

დეტალურად »

Vandex Super

ბეტონის შეღწევადი ჰიდროიზოლაცია და დაცვა მუდმივმოქმედი ესმევა ბეტონს როგორც დადებითი ისე უარყოფითი მხრიდან. მათ შორის წნევის ქვეშაც. თავსებადია სასმელ წყალთან რუხი ან თეთრი ფერის ტიპიური

დეტალურად »

Betofix B70

არმირებული, ფიბრობოჭკოვანი, პოლიმერებით გამდიდრებული არაკუმშვადი ნაერთი განკუთვნილი ბეტონის კონსტრუქციების სარემონტოდ.

დეტალურად »

Betofix A40

არმირებული, ფიბრობოჭკოვანი, პოლიმერებით გამდიდრებული სარემონტო ნაზავი განკუთვნილი ბეტონის კონსტრუქციებისთვის, რომელიც არ შეიცავს კოროზირებად კომპონენტებს.

დეტალურად »

AQUASIL FLEX

2 კომპონენტიანი დრეკადი წასასმელი  მაგერმეტიზირებელი სუსპენზია

დეტალურად »

Vandex Uni Mortar 1z

სარემონტო ჰიდროსაიზოლაციო ნაზავი გამწმენდი ნაგებობებისთვის

დეტალურად »

Vandex Uni Mortar 1

ცემენტის ბაზაზე  დაფუძნებული მზა ჰიდროსაიზოლაციო მრავალფუნქციური  წასასმელი  სარემონტო  ბათქაში

დეტალურად »

Vandex Uni Mortar 2

სწრაფად  გამყარებადი ჰიდროსაიზოლაციო სარემონტო მასალა ჰორიზონტალური ზედაპირებისთვის მასალა  განკუთვნილია იატაკის მოსაჭიმად  და ჰიდროიზოლაციისთვის.  ახასიათებს მაღალი ცვეთამედეგობა. გამოიყენება  პარკინგებზე და პანდუსებზე. ხასიათდება ყინვაგამძლეობით, უძლებს ძლიერ დატვირთვას

დეტალურად »

Vandex Expaseal W 2010

გაფართოვებადი, წყალგამძლე ლენტი კონსტრუქციული გადაბმებისთვის მაღალი დრეკადობის , იოლი მოსახმარი უძლებს წყლის წნევას მედეგია წყლის მოძრავი ნაკადების მიმართ გამოყენების სფერო VANDEX EXPASEAL W გამოიყენება წყალგაუმტარი

დეტალურად »

Cemelast

თხევადი, პოლიმერულ-მოდიფიცირებული, დრეკადი ჰიდროსაიზოლაციო მასალა ცემენტოვან ბაზაზე.  განკუთვნილია ბზარების და პოტენციური გაბზარვის ადგილების დასამუშავებლად.  ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ზედაპირებისთვის.  მედეგია აგრესიული გარემოპირობების მიმართ (მოყინვა, სიცხე …)

დეტალურად »