(+995) 579 70 90 90

დაგვიკავშირდით

info@newpex.org

მოგვწერეთ

Cemelast

თხევადი, პოლიმერულ-მოდიფიცირებული, დრეკადი ჰიდროსაიზოლაციო მასალა ცემენტოვან ბაზაზე. 

  • განკუთვნილია ბზარების და პოტენციური გაბზარვის ადგილების დასამუშავებლად. 
  • ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ზედაპირებისთვის. 
  • მედეგია აგრესიული გარემოპირობების მიმართ (მოყინვა, სიცხე …)